Home

De huidige Stichting A.C. van Deventer heeft een ANBI status en heeft tot doel het ondersteunen van projecten op het gebied van welzijn, onderwijs, cultuur en gezondheidszorg in de Gemeente Renkum voor zover de overheid hierin tekort schiet. De Stichting A.C. van Deventer is opgericht op 11 december 2001 en is de voortzetting van de Stichting Bouwmaatschappij A.C.van Deventer. De Stichting Bouw Maatschappij A.C. van Deventer is van oorsprong een woningbouw stichting ten behoeve van het huisvesten van arbeiders in Oosterbeek en is opgericht in 1910. Met de verkoop van de woningen in de loop van de tijd is doelstelling van de stichting steeds meer opgeschoven van het beheer van woningen naar de ondersteuning van sociaal-culturele projecten. Met als omslagpunt de oprichting van de Stichting A.C. van Deventer en de overdracht van het vermogen van de Stichting Bouw Maatschappij in 2001. Ter ere van het (gezamenlijke) 100 jarige bestaan van de Stichting A.C. van Deventer is een boek uitgegeven over de geschiedenis en de betekenis van de Stichting. Het boek “Onder de Pannen” is verkrijgbaar in Oosterbeeks boekhandel Meijer&Siegers en is ook te bestellen onder ISBN/EAN: 978-90-811054-3-9 NUR 696.

Sinds 2001 zijn tientallen kleine- en grote initiatieven in de gemeente van de grond gekomen door een bijdrage van de Stichting. Voorbeelden hiervan zijn bijdragen aan speeltoestellen, gebouwen-, monumenten- en kerkrestauraties, het Airborne Museum, diverse kunstmanifestaties, herdenkingen, De Molen in Renkum, (hulp)middelen voor ouderen-, muziek- en sportverenigingen.