Contact & Aanvragen

De Stichting AC van Deventer heeft tot doel:

A. Het ondersteunen van projecten op het gebied van welzijn, onderwijs, cultuur en gezondheidszorg in de Gemeente Renkum, voorzover reguliere overheidsfinanciering hierin tekort schiet.
B. Het verrichten van alle verdere werkzaamheden, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Aanvragen worden behandeld tijdens de bestuursvergaderingen in de maanden maart, juni, september en december. Aanvragen dienen in de maand daarvoor te zijn verzonden naar het secretariaat van de stichting via secretariaat@acvandeventer.nl. Ook voor eventuele vragen kunt u mailen naar dit adres.

Secretariaat:
Annemiek van Spaendonck-van der Veen
Utrechtseweg 192
6862 AW Oosterbeek
E.mail: secretariaat@acvandeventer.nl
Telefoon: 06- 5243 6929
Rabobank rekeningnr. NL17 RABO 03550.77.949
Inschrijvingsnr. K.v.K. Centraal Gelderland 09124977