Bestuur

mr. Y.A.J.M. van Kuijck

Voorzitter

mr. drs. R.W. Wijnands

Penningmeester

Mw. drs. I. Pel-van Kleef

Penningmeester Beleggingen

Mw. drs. A. van Spaendonck-van der Veen

Secretaris